OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Aktuální články » Mini webserver NodeMCU s teploměrem DS18B20

Mini webserver NodeMCU s teploměrem DS18B20

V minulém článku jsme se seznámili s velmi zajímavým modulem NodeMCU a ukázali jsme si, jak jej uchopit pro praktické projekty. Dneska si ukážeme, jak jednoduše vytvořit malý webový server, který nám bude ukazovat teploty doma a venku.

HW s NodeMCU

Pro měření teploty použijeme známá čidla Dallas 18B20 a budeme potřebovat ještě jeden rezistor 4k7 jako pullup na OneWire sběrnici. Zde je velmi výhodné použít rezistor v pouzdru SMD 0805, protože se dá pohodlně zapájet mezi pin D4 a 3.3V, který je hned vedle přímo na modul NodeMCU. Na piny NodeMCU tak zbývá pouze připojit samotný teploměr nebo teploměry. HW je patrný z níže uvedeného obrázku:

Sketch

Sketch vychází z examplu jednoduchého serveru, který jsem doplnil o podporu sběrnice OneWire a knihovnou proobsluhu DS18B20 tak, aby implementace byla co nejjednodušší. Ve skutečnosti je sketch poměrně náročný, ale naštěstí je vše hezky zabaleno v dost dobře funkčních knihovnách ESP8266WiFi, WiFiClient, ESP8266WebServer a ESP8266mDNS, takže spoustu starostí odpadne. Tyto knihovny jsou součástí balíků, který jsme instalovali podle předešlého článku.

Snad jen drobné upozornění - ve stávajícím prostředí Arduina máte jistě knohovnu OneWire - tu bude potřeba přepsat nově dodanou knihovnou, která je rovněž součásti implementačního balíku, jinak kompilér nebude znát OneWire proNodeMCU. Stačí přepsat soubory .h a .cpp v tomto případě.

Pojďme rozebrat jednotlivé pasáže.


Nejprve provedeme základní definice a nalinkování potřebných knihoven.


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <OneWire.h> 
#include <DallasTemperature.h>

//pro teploměr
#define ONE_WIRE_BUS D4
#define TEMPERATURE_PRECISION 9 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress insideThermometer, outsideThermometer;
float teplota;
String termOUT;
String termIN;


#define SCKLED 5


Zde zadejte SSID a heslo ke svému WiFi routeru

const char *ssid = "SSID";
const char *password = "*************";
MDNSResponder mdns;

ESP8266WebServer server(80);
const int led = 13;

Funkce pro zobrazení stránky HTML na ESP8266. Jedná se vlastně o vytištění HTML kódu na serverový pool ESP8266. Data pro HTML stránku lze buď natvrdo nakódovat přímo ve sketchi nebo vymyslet jiný způsob, jak ji do serveru vytisknout - načtením z SD karty, případně externího souboru.


//pro server
void handleRoot()
{
	digitalWrite(SCKLED, 1);
	char temp[450];
	int sec = millis() / 1000;
	int min = sec / 60;
	int hr = min / 60;
	uint8 index = termOUT.indexOf('.');
	int restOUT = termOUT.substring(index+1).toInt();
	int temperatureOUT = termOUT.toInt();
	index = termIN.indexOf('.');
	int restIN = termIN.substring(index + 1).toInt();
	int temperatureIN = termIN.toInt();


	snprintf(temp, 450,

		"<html>\
  <head>\
    <meta http-equiv='refresh' content='5'/>\
    <title>ESP8266 Demo</title>\
    <style>\
      body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\
    </style>\
  </head>\
  <body>\
    <h1>Teplota v Kuncicich pod Ondrejnikem</h1>\
    <p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\
	<p>Teplota venku: %02d.%01d&deg;C</p>\
	<p>Teplota doma: %02d.%01d&deg;C</p>\
  </body>\
</html>",

hr, min % 60, sec % 60, temperatureOUT,restOUT,temperatureIN,restIN
);
	server.send(200, "text/html", temp);
	digitalWrite(led, 0);
}

void handleNotFound() {
	digitalWrite(led, 1);
	String message = "File Not Found\n\n";
	message += "URI: ";
	message += server.uri();
	message += "\nMethod: ";
	message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
	message += "\nArguments: ";
	message += server.args();
	message += "\n";

	for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
		message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
	}

	server.send(404, "text/plain", message);
	digitalWrite(led, 0);
}

Provedeme nějaké úvodní nastvovačky - LEDka na modulu ESP8266 nám bude později indikovat chod sketche, aktivujeme sériový port na rychlosti 9600 b/s, pokusíme se připojit na WiFi router s patřičným nastavením viz. výše, vypíšeme IP adresu, kterou jsme od routeru obdrželi, abychom věděli, kam budeme sahat browserem pro zobrazení stránky. Nakonec ošéfujeme teploměry - jeden jsem označil jako vnitřní a jeden jako vnější, pokusím se je najít na sběrnici a vypsat jejich aktuální teplotu.


void setup(void) 
{
	
	pinMode(led, OUTPUT);
	pinMode(SCKLED,OUTPUT);
	digitalWrite(SCKLED,LOW);
	digitalWrite(led, 0);
	Serial.begin(9600);
	WiFi.begin(ssid, password);
	Serial.println("");

	// Wait for connection
	while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
		delay(500);
		Serial.print(".");
	}

	Serial.println("");
	Serial.print("Connected to ");
	Serial.println(ssid);
	Serial.print("IP address: ");
	Serial.println(WiFi.localIP());

	if (mdns.begin("esp8266", WiFi.localIP())) {
		Serial.println("MDNS responder started");
	}

	server.on("/", handleRoot);
	server.on("/inline", []() {
		server.send(200, "text/plain", "this works as well");
	});
	server.onNotFound(handleNotFound);
	server.begin();
	Serial.println("HTTP server started");
	//digitalWrite(SCKLED, HIGH);

	//teploměry
	sensors.begin();
	Serial.println("***************************************************");
	Serial.print("Pocet teplomeru: ");
	Serial.println(sensors.getDeviceCount(), DEC);
	//zjisti adresy
	oneWire.reset_search();
	if (!oneWire.search(insideThermometer)) Serial.println("Vnitrni teplomer nenalezen!");
	if (!oneWire.search(outsideThermometer)) Serial.println("Vnejsi teplomer nenalezen!");
	Serial.print("Adresa teplomeru 1: ");
	printAddress(insideThermometer);
	Serial.println();

	Serial.print("Adresa teplomeru 2: ");
	printAddress(outsideThermometer);
	Serial.println();

	//nastav rozlišení
	sensors.setResolution(insideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);
	sensors.setResolution(outsideThermometer, TEMPERATURE_PRECISION);

	//načti všechny teploměry
	sensors.requestTemperatures();

	//vytiskni data na seriák
	printData(insideThermometer);
	printData(outsideThermometer);

}


Hlavní smyčka je celkem primitivní - neustále dookola sbírá teploty a updatuje webovou stránku, mezi čtením vnitřního a vnějšího teploměru pak blikne LEDkou.


void loop(void) 
{
	digitalWrite(led, LOW);
	mdns.update();
	server.handleClient();
	sensors.requestTemperatures();
	teplota = sensors.getTempC(insideThermometer);
	digitalWrite(led, HIGH);
	termOUT = String(teplota, 1);
	teplota = sensors.getTempC(outsideThermometer);
	termIN = String(teplota, 1);
	digitalWrite(led, LOW);

}

//pro teploměry
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
{
	for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
	{
		// zero pad the address if necessary
		if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
		Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
	}
}


Zde ještě pár nezbytností pro obsluhu teploměrů


void printData(DeviceAddress deviceAddress)
{
	Serial.print("Adresa teplomeru ");
	printAddress(deviceAddress);
	Serial.print(":");
	printTemperature(deviceAddress);
}

void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
{
	float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
	Serial.print("Teplota: ");
	Serial.print(tempC);
	Serial.write(176);
	Serial.println("C");
}


Pokud se Vám povedla kompilace, zaveďte sketch do NodeMCU a otevřete sériový kanál na rychosti 9600 b/s. Pokud vše proběhlo jak mělo, pak na sériovém kanálu uvidíte vypisování symbolu tečky(.), což znamená, že se ESP8266 snaží asociovat s Vaším WiFi routerem. V momentě, kdy je asociace úspěšná se vypíše následující:

...
Connected to TESTER2
IP address: 192.168.1.111
MDNS responder started
HTTP server started
***************************************************
Pocet teplomeru: 2
Adresa teplomeru 1: 28789A68000000A1
Adresa teplomeru 2: 28F55A6800000023
Adresa teplomeru 28789A68000000A1:Teplota: 21.50°C
Adresa teplomeru 28F55A6800000023:Teplota: 22.50°C

A nyní se můžeme podívat na www stránku přes libovolný browser...

Sketch je ke stažení zde. Z veřejného internetu je webová stranka dostupná zde - pakliže zrovna nějak s tímto nelaboruji a nemám jej v jiném, než on-line režimu nebo pokud se nezmění veřejná adresa u poskytovatele.

NodeMCU je dostupné v našem e-shopu v zatím omezeném množství, od konce listopadu 2015 by mělo být již standardně dostupné a více kusů skladem. NodeMCu je beze sporu významnou komponentou pro podporu IoT a budu této desce o velikosti 48x26mm věnovat patřičnou pozornost. Podobné řešení existuje ještě ve formě ala Arduino UNO - tedy v konstrukci, která umožňuje přímo využít stávající Arduino shieldy - tedy alespoň některé.

 

 

PF

 

Přidat komentář

oblíbený pracovní den

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

 1. error: 'printAddress' was not declared in this scope (garf, 11. 12. 2015 20:37:49) Odpovědět

  Veľmi pekný návod, mám však problém, pri kompilácií mi vyskočia hlášky:

  NodeMCU_DS18B20:134: error: 'printAddress' was not declared in this scope

  printAddress(insideThermometer);

  Podobné ešte na riadku 149 a 185. Vie mi niekto poradiť. Ďakujem.

 2. arduino ide 1.6.6 (garf, 11. 12. 2015 23:11:39) Odpovědět

  Hore uvedený problém sa týka len ide 1.6.6 po inštalácií staršej verzie 1.6.5 kompilácia prebehne bez chyby.

  Admin:
  Trochu jsem to podrobil analýze a vypadá to takto - není to ani tak závislé na verzi Arduino IDE, ale objevil jsem takový zvláštní jev - podotýkám používám pro vývoj Visual Studio for Comunities 2015 a plugin VisualMicro - tak tedy, samotné Arduino IDE mi v obou verzích kompilovalo OK, jakmile jsem totéž zkusil ve VS, pak jsem obdržel hlášku, kterou popisujete. Vzal jsem tedy veškeré funkce, které byly napsány za hlavní smyčkou loop() a pouze je přemístil před setup(). Zjevně je někde chyba v kopiléru, resp. Visual micro pluginu. Jakmile se toto přemístění udělalo, pak se již sketch kompiluje bez chyby.

 3. esp (Ivan, 21. 2. 2016 10:03:56) Odpovědět

  Perfektné. Mám ale otázku: Ako môžem dosiahnúť to, aby bola stránka dostupná z verejného internetu, teda to čo máte v predposlednom odstavci? Vopred ďakujem za odpoveď

  Admin:
  Dobrý den,
  Musíte mít veřejnou adresu od Vašeho poskytovatele a pak si patřičným způsobem nastavit forward portu ve Vašem routeru. Protože routerů existuje mnoho, pak univerzální postup nelze popsat, princip ano - port forward a povolit si ho také na firewallu, pokud Váš router firewall má a máte ho zapnutý. Pak z vneku napíšete veřejnou IP adresu:portxy a ten portxy budete mít směrován na vnitřní adresu, kterou Vám dhcp přidělilo pro NodeMCU. Směruji většinou portxy na port 80, tam defaultně běží vnitřní web ESPčka.

  PF

 4. Data a napajeni (Michal, 1. 3. 2016 13:49:57) Odpovědět

  Dobrý den,
  poběží to i při napajení tužkovými bateriemi vydrží to nejakou slušnou dobu?

  Admin:
  Dobrý den!
  Ano, pokud budete slušně zacházet se spotřebou - tedy deep sleep, vzbudit, změřit, poslat data, pak pojedete na lithiovku 3V/3000mAh (CR123a) cca půl roku. Ale chce to fakt hoooodně šetřit a trochu si nastudovat Low Power záležitosti. Pokud ale hledáte něco, kde budete sypat data, počkejte ještě chvilku (2 měsíce max.) na LoRa nebo Sigfox sítě pro IoT, viz. mé články o IoT.

  http://www.arduinotech.cz/inpage/lpwan-lorawan-sigfox-vitejte-v-iot-107/


  PF

 5. re (Leo, 28. 10. 2016 9:54:46) Odpovědět

  Kdybych chtěl nastavít penou IP?
  Da se vypsat na ser.monitor sila wifi signalu?

 6. knihovna OneWire (Boss, 2. 12. 2016 10:42:38) Odpovědět

  Zdravím, nějak nemůžu najít tu správnou knihovnu pro OneWire.
  S tou kterou mám mi to hází error

  Zdravím,
  doporučoval bych používat ty knihovny, které se stáhnou s ESP8266 packem. Je totho celkem dost na netu, těžko říct, co funguje a co ne. Zkuste si přeinstalovat celé to ESP8266 repository.
  PF
  #define ONE_WIRE_BUS D4
  'D4' was not declared in this scope

  Děkuji za pomoc

 7. Dík (Adam, 10. 1. 2017 11:26:33) Odpovědět

  Funguje parádně, díky!

 8. Zapojeni s Dallas (Jiří Kačmařík, 16. 1. 2017 17:52:28) Odpovědět

  Dobrý den,
  podařilo se mi rozběhnout Arduino s Dallasem, dokonce s port forwarding, Mám ověřeno z Číny a Irska, že stránka teploměru je přístupná. Zjistil jsem, že je dobré dát za svou veřejnou adresu v cizině ještě číslo portu http://A.A.A.A:80, třeba můj Zyxel to potřebuje, bez toho stránku neotevře, i když v NAT má nastaveno www = č.p. 80.
  Ale na některé věci jsem krátky,
  1. letošní zima má i mínusové telploty ty se však na www nezobrazují, jedině seriový monitor napsal -0.50 ale na www je 00.0°C přitom venku je -3. Je to Dallasem nebo knihovnou? Oba Dallasy byli venku a svorně ukazovali na www 00.0
  2. Zakomentoval jsem všechny blikaci místa ř. 156, 161, 165, 122
  //pinMode(led, OUTPUT);
  //pinMode(SCKLED,OUTPUT);
  //digitalWrite(SCKLED,LOW);
  //digitalWrite(led, 0);
  //digitalWrite(led, HIGH);
  //digitalWrite(SCKLED, HIGH);

  a stejně Arduino vesele bliká dále. Frekvence blikání je otravná a powerbanka nevydrží ani den.
  Máte někdo s tím zkušenosti?

 9. Zapojeni s Dallas 2 (Jiří Kačmařík, 16. 1. 2017 18:54:07) Odpovědět

  Asi jsem na to přišel
  dal jssem Dallas na port D1 podle
  https://github.com/RuiSantosdotme/Random-Nerd-Tutorials/blob/master/Projects/DS18B20__ESP8266_web_server.ino
  opravil řádek 9
  #define ONE_WIRE_BUS D1
  a přestalo to blikat a měří i pod nulou
  ----------------------------------------
  Teplota venku: -1.0°C
  Teplota doma: 22.5°C
  ------------------------------------
  sice mi to moc nesedí neb venku je -1.9
  ale aspoň nějaký pokrok, možná je to jen nastaveným rozlišením Dallasu (skáče po 0.5)

 10. Zapojení s Dallas 3 (Jiří Kačmařík, 17. 1. 2017 14:41:02) Odpovědět

  Ještě jedna informace k TEMPERATURE_PRECISION

  // Mode Resol Conversion time
  //#define TEMPERATURE_PRECISION 9 // 9 bits 0.5°C 93.75 ms
  //#define TEMPERATURE_PRECISION 10 // 10 bits 0.25°C 187.5 m
  //#define TEMPERATURE_PRECISION 11 // 11 bits 0.125°C 375 ms
  #define TEMPERATURE_PRECISION 12 // 12 bits 0.0625°C 750 ms

 11. Chyba kompilace (Jirka, 27. 1. 2017 20:15:15) Odpovědět

  Dobrý den, pořád mi vyskakuje tato hláška:

  NodeMCU-DS18B20.ino:6:31: fatal error: DallasTemperature.h: No such file or directory
  compilation terminated.
  Chyba kompilace.

 12. 3 čidla? (reddy, 27. 3. 2017 14:00:28) Odpovědět

  snažím je tento případ pochopi zpětně, jak by vypadal kód se 3 čidly prosím?

 13. ESP 8266 (Jaroslav, 15. 5. 2021 21:07:07) Odpovědět

  Zdravím vespolek,program funguje perfektně,akorát mi nebliká ledka na desce.Hledal jsem který pin je spřažen s ledkou na desce a strejda google mi našel že někde to je pin 2,0 či 13.Nicméně zvědavost mi nedá a musím se zeptat proč je v programu "#define SCKLED 5" a dále je "const int led = 13;
  "?Jsem úplný začátečník proto se ptám.Jinak s touto deskou jsem se pustil do projektu "Automatizace bazénu" a bojuji jak s webovým serverem tak i z celým programem.jedná se mi o to abych měl dvě teploty vody(skimmer a solární panel) čtyři relé.první relé by spínala diference mezi čidly tzn že pokud by byla teplota vyšší na panelu relé by bylo zapnuto.pokud by byla teplota rovná nebo nižší bylo by relé vypnuto.dále bych chtěl všechna relé ovládat ručně. a to i to první které by bylo zapodmínkováno.


TOP produkty

Arduino DUE

Arduino DUE
696 Kč s DPH

Arduino MEGA2560

Arduino MEGA2560
424 Kč s DPH

Kontakt

Ing. Petr Foltýn
Kunčice pod Ondřejníkem 814, 73913
TOPlist