OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » IoT - Internet of Things » Jak na IoT - Díl III. - Ovládání LED JavaScriptem

Jak na IoT -  Díl III. - Ovládání LED JavaScriptem 

Dnešní díl seriálu budeme věnovat přesně opačné interakci, než kterou jsme probírali v minulém díle. Budeme se věnovat ovládání něčeho - v našem případě LED (ale stejně tak zde může být cokoliv jiného, třeba relé) - pomocí dynamické stránky s využitím JavaScriptu. Předpokládám, že mírný úvod do teorie dynamických stránek se mi podařilo srozumitelně nastínit minule a hned se vrhneme na to, jak ze stránky browseru dostat informaci pro náš sketch, tedy opačný přístup oproti minulému dílu, kdy jsme naopak ze sketche předávali informace na html stránku.

Vše si budeme pochopitelně demonstrovat na příkladu, jehož struktura je velmi jednoduchá a opět předpokládá, že máte zvládnutý SPIFFS tak, jak byl posán v úvodním dílu. Náš příklad se bude skládat z těchto důležitých komponent:

  • Sketch ButtonJS běžící v ESP8266 a obsahující 2 tlačítka pro ovládání 1 vestavěné LED (BUILDIN_LED u modulů NodeMCU, Mini D1 apod.)
  • index.htm - homepage našeho příkladu, stránka je umístěna v SPIFFS
  • inner.css - descriptor css stylu, opět v SPIFFS
  • buttons.js - javascript v externím souboru, který bude zodpovědný za nterakci mezi index.htm stránkou a sketchem v ESP8266, jak jinak i tento soubor máme v SPIFFS

Jak koloběh funguje si budeme opět demonstrovat na níže uvedeném obrázku, ve kterém jsou zakresleny všechny důležité komponenty příkladu (tedy až na css soubor, ten nám dělá jen barvičky a při jeho vynechání budeme mít vše v defaultním zobrazení). Všimněte si také vazeb mezi komponenty, co kam putuje a srovnejte si to s minulým dílem - vidíte, že vazby jsou přesně opačně, protože i naše interakce je přesně opačná.

Co se vlastně děje v momentě, kdy spustíme index.htm stránku - tedy kromě toho, že je načtena browserem se neděje prakticky nic. Dít se začne v momentě, kdy začneme ovládat její elementy - v našem případě 2 tlačítka. Jedno tlačítko jsem určil pro zapnutí a vypnutí LED a druhé tlačítko pouze pro zapnutí LED na 10 sekund. Kombinací si můžete vymyslet neúrekom a tlačítek kolik chcete, je to pouze příklad, takže je potřeba, aby byl přehledný.  Takže klikejme postupně na 1. tlačítko, stavy se budou měnit takto:

Po načtení stránky máme 1. tlačítko v oranžové barvě - protože nesledují zpětně stav LED, zda svítí nebo ne, zvolil jsem tuto barvu - pochopitelně mohu použít znalosti z předchozího dílu (a v praxi se tak děje) a stav LED si předat a pak patřičnou barvou: zelená - LED svítí, červená - LED nesvítí, podbarvit element tlačítka. V příkladu pro jednoduchost tato vazba chybí, nicméně i tak po kliknutí na 1. tlačítko se rozvítí LEDka a tlačítko se podbarví zeleně. Kliknu-li znovu, LEDka zhasne a tlačítko se podbarví červeně. A tak pořád dookola. Co se vlastně událo? Html stránka nám přes element <button> zavolala funkci v JavaScriptu a sdělila, že byla způsobená nějaká aktivita. JavaScript tuto aktivitu vyhodnotil, podbarvil příslušným způsobem element <button> a metodou PUT odeslal informaci o stavu tlačítka na stránce sketchi v ESP8266. Ten má nastavené naslouchání na requesty JavaScriptu a v momentě, kdy dostane to, čemu rozumí, pak udělá to, co se po něm žádá - rozsvítí nebo zhasne LEDku.

Pojďme se nyní podívat na obsahy jednotlivých souborů, začneme tím nejjednodušším - to je statická stránka index.htm:


<!DOCTYPE html>
<html>
<meta charset = 'UTF-8'>
<link rel="stylesheet" href="inner.css">
<SCRIPT src='buttons.js'></SCRIPT>
<body>
<head>
<title>Testovací aplikace</title>
</head> <p style="text-align: center">
<h1>Ovládání LED tlačítky</h1>
<HR>
<BR>
<p style="text-align: justify">
<BR>
<button id = "onoff" onclick="buttonHandle('onoff');"
style = "background-color:#FFBF00;" class = "button3">
LED<BR>Zap/vyp</button>
<BR><BR>
<button id = "zap10s" onclick="buttonHandle('zap10s');"
style = "background-color:#FFBF00;" class = "button3">
LED<BR>zap10 s</button>
</p>
</body>
</html>

Stránka se odkazuje na JavaScript v externím souboru buttons.js a také na css soubor inner.css, kromě obvyklých elementů, titulu, nadpisu apod. jsou zde definována 2 tlačítka. Obě mají své ID abychom je mohli rozlišit v JS a patřičně zacházet s jejich elementy (třeba barvou). Dále pak obsahují volání funkce JS při kliknutí (onclick) a také svůj název, který se pak zobrazí v html stránce.
Nyní se podívejme, co dělá JS ve své funkci buttonHandle() po jejím zavolání, příčemž jako argument předáváme v podstatě ID tlačítka. Kromě tedy úvodní definice xmlhttp objektu, přes který předávání (request) uskutečníme, máme pro jednoduchost definovanou už jen funkci pro obsluhu tačítek, která parsuje dle id zdroj volání a předá patřičná data metodou PUT do našeho sketche. Všimněte si, že u 1. tlačítka (id=onoff) pak měním i barvu v závislosti na jeho stavu (document.getElementById(id).style.background = '#ff0000';)
 


var
xmlhttp=createXmlHttpObject(); function createXmlHttpObject() {  if(window.XMLHttpRequest)  {  xmlhttp=new XMLHttpRequest();  }  else{xmlhttp=new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');  }  return xmlhttp; }   //ovládání tlačítky function buttonHandle(id) {  //máme aktivitu od tlačítka s ID=onoff?
if(id=='onoff')  {    //Je hodnota tlačítka OFF?
if (document.getElementById(id).value == 'OFF')    {      //změň barvu na zelenou
document.getElementById(id).style.background = '#ff0000';
//změň hodnotu na ON      document.getElementById(id).value = 'ON';
//pošli tuto skutečnost do sketche      xmlhttp.open('PUT', '/button?status=ON', true);      xmlhttp.send(null);    }    else    {      document.getElementById(id).style.background = '#00ff00';      document.getElementById(id).value = 'OFF';      xmlhttp.open('PUT', '/button?status=OFF', true);      xmlhttp.send(null);    }  }
//bylo stisknuto 2. tlačítko?  if (id=='zap10s')  {    //pošli tuto skutečnost do sketche
xmlhttp.open('PUT', '/button?status=zap10s', true);    xmlhttp.send(null);  } }

Tak a aby se nám kruh uzavřel, podívejme se nyní na důležité součástí sketche, které jsou jednak ve funkci setup() - zde je potřeba pozapínat potřebné servery a také ve funkci handleButton(). Opět zde sketch neuvádím celý, protože by to nebylo přehledné.
V setupu spustíme obsluhu volání JS, které se odkazuje jako by na interní web /button a budou se předávat také patřičné parametry.


void setup() {
......

server.on("/button", handleButton);
......

}


Pak v handleButton zacházíme s přijatými parametry, konkrétně se z JS přenáší /button?status=OFF - pro zapnutí tlačítka (obracený stav), všimněte si, jak je to celé nadrátováno. 


void handleButton()
{
	if (server.arg("status") == "OFF")
	{
		Serial.println("ON");
		digitalWrite(WiFiLED, LOW);
		onoffState = "ON";
		timerInProgress = false;
	}
	if (server.arg("status") == "ON")
	{
		Serial.println("OFF");
		digitalWrite(WiFiLED, HIGH);
		onoffState = "OFF";
		timerInProgress = false;
	}
	if (server.arg("status") == "zap10s")
	{
		digitalWrite(WiFiLED, LOW);
		timer10s = 0;
		timerInProgress = true;

	
	}
}

... A zde ještě timer pro časování 10s 

void timer()
{
	timer10s++;
	if ((timer10s > 10) && (timerInProgress == true))
	{
		timer10s = 0;
		timerInProgress = false;
		digitalWrite(WiFiLED, HIGH);
	}
}

 
Samozřejmě si celý example můžete stáhnout zde - kromě sketche je zde také adresář data, který je třeba mít umístěný v SPIFFS.
No a protože už mám programování za poslední dobu plný knedlík, pak se příště podíváme na praktickou konstrukci WiFi zásuvky, kde využijeme minimálně výše uvedený příklad. No a pro inspiraci jedna taková zásuvka, kterou jsem si nedávno vyrobil - návnada na další díl seriálu :-). Pravda, sketch, který v ní běží je daleko více sofistikovaný, obsahuje autorizaci, aby nám zásuvku neovládal kde jaký Franta - Pepa, má možnost skenovat WiFi sítě v okolí a vybrat požadovanou ... no a hlavně má možnost automatického update FW, takže ta díra z boku na obrázku je původně pro USB, ale je to pouze pro experimentální účely a v krabičce, kterou si vyrobíme ji potřebovat nebudeme - půjdeme na ní dálkově. Takovou hezkou krabičku na zásuvku lze koupit zde. Zájemcům tedy doporučuji si ji obstarat nebo nějakou podobnou vhodnou, protože příští díl bude věnován právě praktické konstrukci této WiFi zásuvky. 

PF
 

TOP produkty

Arduino MEGA2560

Arduino MEGA2560
424 Kč s DPH

Arduino DUE

Arduino DUE
696 Kč s DPH

Kontakt

Ing. Petr Foltýn
Kunčice pod Ondřejníkem 814, 73913
TOPlist