OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Arduino » Arduino v příkladech - XIII. díl - Displej a měření teploty II

Arduino v příkladech - XIII. díl - Displej a měření teploty podruhé

Navazujeme na předchozí díl praktickým příkladem.

Měření teploty na displeji

Konečně něco, co dělá něco užitečného. Ukážeme si měření teploty ještě jinak a současně ho zobrazíme na displeji, umožníme měnit rozlišení a přiřadit čidla k jednotlivým místnostem. Ušetří Vám to práci při psaní programu, prostě napíšete a pak v klidu přiřadíte čidla, nebo ho někdy prostě vyměníte. Pokud čidlo není přiřazeno, nebo je odpojeno, vrací Vám to do proměnné teploty hodnotu NULL. S tím se už dá pracovat.

//------------------------------------------------------------------
// inicializace zakladnich knihoven
#include <OneWire.h> // knihovna pro komunikaci 1-wire
#include <EEPROM.h> // knihovna pro zapis do pameti eeprom
#include <SPI.h> // knihovna pro komunikacni rozhrani SP
#include <TFT_ILI9341.h> // knihovna displeje
#include <UTouch.h> // knihovna dotykové části
//------------------------------------------------------------------
// nastaveni nazvu pinu
//#define sclk 13  // Don't change, this is the hardware SPI SCLK line
//#define miso 12  // Don't change, this is the hardware SPI MISO line
//#define mosi 11  // Don't change, this is the hardware SPI MOSI line
#define TFT_CS    10   // Chip select for TFT display, don't change when using F_AS_T
#define TFT_DC     9   // Data/command line, don't change when using F_AS_T
//#define TFT_RST  8   // Reset, you could connect this to the Arduino reset pin
#define TOUCH_CLK  7   // Touch SCLK
#define TOUCH_CS   6   // Touch chip select
#define TOUCH_DIN  5   // Touch MOSI
#define TOUCH_DOUT 4   // Touch MISO
#define DS_18B20   3 // vstup pro cidla DS 18B20
#define TOUCH_IRQ  2   // Touch IRQ
//------------------------------------------------------------------
// pocet cidel
#define numberOfSensors   8 // maximalni pocet cidel DS 18B20
//------------------------------------------------------------------
// Nastaveni komunikace cidel DS 18B20
OneWire ds18B20(DS_18B20); // nastaveni komunikace cidel po sbernici oneWire
//------------------------------------------------------------------
// promenne teploty
float teplota[numberOfSensors];
unsigned long casCteniTeplot; // cas posledniho cteni
boolean povolCteniTeplot = false;
byte ID_teploty; // ID pro aktualizaci teploty v pripade nastaveni teplot
unsigned long prodlevaCteniTeplot = 5000; // nastaveni periody cteni teploty
byte tempResolution; // pomocna promenna pro upravu rozliseni cidla
//------------------------------------------------------------------
// pole adres cidel DS 18B20 - 8 pozic dalsi volna adresa 624
//const int cidlaDS_i[] = {560, 568, 576, 584, 592, 600, 608, 616};
const int resolutionAdd = 559; // adresa EEPROM nastaveni rozliseni cidla
const int cidlaDS_i = 560; // prvni adresa EEPROM pro zapis adres cidel
//------------------------------------------------------------------
// Promenne a nastaveni vstupu displej
TFT_ILI9341 tft = TFT_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
// UTouch(byte clk, cs, din, dout, irq)
UTouch  touch(TOUCH_CLK, TOUCH_CS, TOUCH_DIN, TOUCH_DOUT, TOUCH_IRQ);
//------------------------------------------------------------------
// Promenne displej
unsigned long casProdlevyDotyk; // cas posledniho dotyku
const byte prodlevaDotyk = 200; // nastaveni prodlevy mezi dotykem
boolean vypniDotyk = true; // povoleni
byte TFT_rotation = 2; // nastaveni otoceni displeje
byte TOUCH_rotation; // nastaveni orientace dotykove plochy
int x; // radek x displej
int y; // radek y displej
byte stranka = 0; // cisla zobrazenych stranek
byte IDmistnosti; // pomocna hodnota pro prirazeni cidla mistnosti
//------------------------------------------------------------------
// Vytvoreni promennych pro tlacitka
struct defineButton {
  int x;
  int y;
  int width;
  int height;
  int color;
  char* text;
  byte font;
};
//------------------------------------------------------------------
// Vytvoreni jednotlivych tlacitek
defineButton buttonNastaveni = {60, 260, 120, 50, TFT_LIGHTGREY, "NASTAVENI", 2};
defineButton buttonZpet = {60, 260, 120, 50, TFT_LIGHTGREY, "ZPET", 2};
defineButton buttonCidlo = {40, 40, 160, 50, TFT_LIGHTGREY, "VYBER CIDLA", 2};
defineButton buttonSmazat = {40, 110, 160, 50, TFT_LIGHTGREY, "SMAZAT CIDLA", 2};
defineButton buttonRozliseni = {40, 180, 160, 50, TFT_LIGHTGREY, "NASTAVENI ROZLISENI", 2};
defineButton buttonStorno = {130, 260, 100, 50, TFT_LIGHTGREY, "STORNO", 2};
defineButton buttonUlozit = {10, 260, 100, 50, TFT_LIGHTGREY, "ULOZIT", 2};
defineButton button1 = {0, 40, 240, 27};
defineButton button2 = {0, 67, 240, 27};
defineButton button3 = {0, 94, 240, 27};
defineButton button4 = {0, 121, 240, 27};
defineButton button5 = {0, 148, 240, 27};
defineButton button6 = {0, 175, 240, 27};
defineButton button7 = {0, 202, 240, 27};
defineButton button8 = {0, 229, 240, 27};
defineButton buttonUP = {10, 100, 60, 60, TFT_GREEN};
defineButton buttonDOWN = {170, 100, 60, 60, TFT_GREEN};
//------------------------------------------------------------------
void setup() {
  tft.init(); // inicializace TFT displeje
  tft.setRotation(TFT_rotation); // nastaveni orientace displeje
  tft.setTextColor(TFT_BLACK); // nastaveni barvy pisma
  //------------------------------------------------------------------
  if (TFT_rotation == 0 || TFT_rotation == 2) TOUCH_rotation = PORTRAIT; // nastaveni otoceni dotykove plochy
  else if (TFT_rotation == 1 || TFT_rotation == 3) TOUCH_rotation = LANDSCAPE; // nastaveni otoceni dotykove plochy
  touch.InitTouch(TOUCH_rotation); // inicializuje dotykovou plochu
  touch.setPrecision(PREC_MEDIUM); // nastavi citlivost dotykove plochy
  //------------------------------------------------------------------
  // pokud neni zadano nastav rozliseni
  if (EEPROM.read(resolutionAdd) < 9 && EEPROM.read(resolutionAdd) > 12) EEPROM.write(resolutionAdd, 9);
    //------------------------------------------------------------------
  // zobrazeni uvodni stranky
  stranka0();
}
//------------------------------------------------------------------
void loop() {
  //------------------------------------------------------------------
  // cteni dotykoveho displeje
  if (touch.dataAvailable()) { // kontrola prijatych dat z dotykoveho panelu
    dotyk(); // spust program dotyk
  }
  //------------------------------------------------------------------
  // cast programu pro cteni teplot
  if (!povolCteniTeplot) { // kdyz je zakazano cteni teplot
    if ((unsigned long)(millis() - casCteniTeplot) >= prodlevaCteniTeplot) { // cekej na uplynuti prodlevz
      spustKonverzi();
    }
  }
  else { // jinak je povoleno cteni teplot
    if (ds18B20.read()) { // zkontroluj zda jsou data k dispozici
      cteniTeplot(); // precist hodnoty cidel teploty
      if (stranka == 0) aktualizujTeploty(); // aktualizuj uvodni stranku s teplotami
    }
  }
}
//------------------------------------------------------------------
void dotyk() {
  //------------------------------------------------------------------
  // omezeni opakovaneho stisku tlacitka
  if (!vypniDotyk) { // kdyz je dotyk vypnuty
    if ((unsigned long)(millis() - casProdlevyDotyk) >= prodlevaDotyk) { // pokud uplynula stanovena doba
      vypniDotyk = true; // zapni dotyk
    }
  }
  //------------------------------------------------------------------
  // cteni hodnot z dotykoveho displeje
  if (vypniDotyk) { // kdyz je dotyk zapnuty
    casProdlevyDotyk = millis(); // nastav novy cas pro vypocet prodlevy
    vypniDotyk = false; // vypni docasne dotyk
    touch.read(); // pokud jsou data precte je a ulozi do promenych
    x = touch.getX();
    y = touch.getY();
    //------------------------------------------------------------------
    // overeni stisku tlacitka a spusteni souvisejici akce
    if ((x != -1) && (y != -1)) { // a když není x a y menší než 0 ...
      if (stranka == 0) {  // kkyz je zobrazena stranka 0
        if (checkTouch(&buttonNastaveni)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko nastaveni
          vyberNastaveni(); // nakresli stranku vyber nastaveni
        }
      }
      else if (stranka == 1) {  // kkyz je zobrazena stranka vyber nastaveni
        if (checkTouch(&buttonZpet)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko zpet
          stranka0(); // nakresli stranku vyber nastaveni
        }
        else if (checkTouch(&buttonCidlo)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber nastaveni
        }
        else if (checkTouch(&buttonSmazat)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          smazCidla(); // nakresli stranku vyber nastaveni
          spustKonverzi(); // nacti teploty
          povolCteniTeplot = true; // aktualizuj teploty
          stranka0(); // nakresli stranku vyber nastaveni
        }
        else if (checkTouch(&buttonRozliseni)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zmenRozliseni(); // nakresli stranku vyber nastaveni
        }
      }
      else if (stranka == 2) {  // kdyz je zobrazena stranka vyber mistnosti
        if (checkTouch(&buttonZpet)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko zpet
          vyberNastaveni(); // nakresli stranku vyber nastaveni
          
        }
        else if (checkTouch(&button1)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 0; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
        else if (checkTouch(&button2)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 1; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
        else if (checkTouch(&button3)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 2; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
        else if (checkTouch(&button4)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 3; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
        else if (checkTouch(&button5)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 4; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
        else if (checkTouch(&button6)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 5; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
        else if (checkTouch(&button7)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 6; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
        else if (checkTouch(&button8)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          IDmistnosti = 7; // nastaveni ID mistnosti
          vyberCidla(); // nakresli stranku vyber cidla
        }
      }
      else if (stranka == 3) {  // kkyz je zobrazena stranka zmena rozliseni
        if (checkTouch(&buttonStorno)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko zpet
          vyberNastaveni(); // nakresli stranku vyber nastaveni
        }
        else if (checkTouch(&buttonUlozit)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko ulozit
          EEPROM.write(resolutionAdd, tempResolution); // uloz rozliseni do pameti
          spustKonverzi(); // nacti teploty
          povolCteniTeplot = true; // aktualizuj teploty
          vyberNastaveni(); // nakresli stranku vyber nastaveni
        }
        else if (checkTouch(&buttonUP)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko nahoru
          tempResolution++;
          tempResolution = min(tempResolution, 12);
          rozliseni();
        }
        else if (checkTouch(&buttonDOWN)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko dolu
          tempResolution--;
          tempResolution = max(tempResolution, 9);
          rozliseni();
        }
      }
      else if (stranka == 4) {  // kkyz je zobrazena stranka vyber cidla
        if (checkTouch(&buttonZpet)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko zpet
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button1)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(0); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button2)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(1); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button3)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(2); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button4)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(3); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button5)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(4); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button6)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(5); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button7)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(6); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
        else if (checkTouch(&button8)) {  // kdyz je stisknuto tlacitko prirazeni cidla
          zapisAdresDS18B20(7); // prirad cidlo k mistnosti
          vyberMistnosti(); // nakresli stranku vyber mistnosti
        }
      }
    }
  }
}
//------------------------------------------------------------------
// kontrola zda bylo stisknuto tlacitko
boolean checkTouch (struct defineButton *b) {
  boolean press = false; // hodnota pro potvrzeni stisku
  //------------------------------------------------------------------
  if ((x >= b->x && x <= (b->x + b->width)) && (y >= b->y && y <= (b->y + b->height))) {
    press = true; // nastav novou hodnotu
  }
  return press; // vrat hodnotu
}
//------------------------------------------------------------------
// uvodni stranka
void stranka0() {
  stranka = 0; // nastaveni cisla stranky
  tft.fillScreen(TFT_WHITE); // vycisti plochu
  tft.drawCentreString("TEPLOTY", 120, 10, 4); // zobrazeni textu
  vypisMistnosti(); // zobraz nazvy mistnosti
  drawButton(&buttonNastaveni); // nakresli tlacitko
  aktualizujTeploty(); // aktualizuj teploty
}
//------------------------------------------------------------------
// vypis mistnosti
void vypisMistnosti() {
  int yText = 40; // promenna pro umisteni textu
  int py = 27; // promenna pro odstup textu
  for (int i = 0; i < numberOfSensors; i++) { // vypsani texu
    char text1[20] = "Mistnost "; // vytvor promennou pro text
    char text2[10]; // priprav promennou pro text
    itoa(i + 1, text2, 10); // preved int na char
    strcat(text1, text2); // sluc texty
    if (stranka == 0) { // kdyz je zobrazena hlavni stranka
      tft.drawString(text1, 10, yText + (py * i), 4); // zobrazeni textu
      tft.drawRightString("C", 230, yText + (py * i), 4); // zobrazeni textu
    }
    else if (stranka == 2) { // kdyz je zobrazena stranka vyber mistnosti
      tft.drawCentreString(text1, 120, yText + (py * i), 4); // zobrazeni textu
    }
  }
}
//------------------------------------------------------------------
// aktualizace teplot
void aktualizujTeploty() {
  int yText = 40; // promenna pro umisteni textu
  int py = 27; // promenna pro odstup textu
  for (int i = 0; i < numberOfSensors; i++) { // vypsani texu
    tft.fillRect(140, yText + (py * i), 70, py, TFT_WHITE); // vycistime pole pro zapis teploty
    char text1[10]; // priprav promennou pro text
    if (teplota[i] == NULL) { // kdyz nenni nactena zadna teplota
      tft.drawRightString("NA", 200, yText + (py * i), 4); // zobrazeni textu
    }
    else {
      dtostrf(teplota[i], 7, 1, text1); // jinak preved float na text
      tft.drawRightString(text1, 200, yText + (py * i), 4); // zobrazeni textu
    }
  }
}
//------------------------------------------------------------------
// stranka pro vyber nastaveni
void vyberNastaveni() {
  stranka = 1; // nastaveni cisla stranky
  tft.fillScreen(TFT_WHITE); // vycisti plochu
  tft.drawCentreString("NASTAVENI", 120, 10, 4); // zobrazeni textu
  drawButton(&buttonCidlo); // nakresli tlacitko
  drawButton(&buttonSmazat); // nakresli tlacitko
  drawButton(&buttonRozliseni); // nakresli tlacitko
  drawButton(&buttonZpet); // nakresli tlacitko
}
//------------------------------------------------------------------
// stranka pro vyber mistnosti
void vyberMistnosti() {
  stranka = 2; // nastaveni cisla stranky
  tft.fillScreen(TFT_WHITE); // vycisti plochu
  tft.drawCentreString("VYBER MISTNOSTI", 120, 10, 4); // zobrazeni textu
  vypisMistnosti(); // zobraz nazvy mistnosti
  drawButton(&buttonZpet); // nakresli tlacitko
}
//------------------------------------------------------------------
// stranka pro zmenu rozliseni
void zmenRozliseni() {
  int xb;
  int yb;
  int wy;
  byte bw = 16;
  stranka = 3; // nastaveni cisla stranky
  tft.fillScreen(TFT_WHITE); // vycisti plochu
  tft.drawCentreString("ZMENA ROZLISENI", 120, 10, 4); // zobrazeni textu
  // kresleni sipek
  drawButton(&buttonUP); // nakresli tlacitko
  drawButton(&buttonDOWN); // nakresli tlacitko
  // nastaveni promennych
  xb = buttonUP.x;
  yb = buttonUP.y + 2;
  wy = buttonUP.width;
  // kresleni obrysu sipky
  tft.fillRect(xb + (wy / 2) - (bw / 2) - 2, yb + 20 - 2, bw + 4, 30 + 4, TFT_WHITE);
  tft.fillTriangle(xb + (wy / 2), yb + 5 - 3, xb + 10 - 4, yb + 30 + 2, xb + wy - 10 + 4, yb + 30 + 2, TFT_WHITE);
  // kresleni  sipky
  tft.fillRect(xb + (wy / 2) - (bw / 2), yb + 20, bw, 30, TFT_DARKGREY);
  tft.fillTriangle(xb + (wy / 2), yb + 5, xb + 10, yb + 30, xb + wy - 10, yb + 30, TFT_DARKGREY);
  // nastaveni promennych
  xb = buttonDOWN.x;
  yb = buttonDOWN.y - 2;
  wy = buttonDOWN.width;
  // kresleni obrysu sipky
  tft.fillRect(xb + (wy / 2) - (bw / 2) - 2, yb + 10 - 2, bw + 4, 30 + 4, TFT_WHITE);
  tft.fillTriangle(xb + (wy / 2), yb + wy - 5 + 3, xb + 10 - 4, yb + wy - 30 - 2, xb + wy - 10 + 4, yb + wy - 30 - 2, TFT_WHITE);
  // kresleni  sipky
  tft.fillRect(xb + (wy / 2) - (bw / 2), yb + 10, bw, 30, TFT_DARKGREY);
  tft.fillTriangle(xb + (wy / 2), yb + wy - 5, xb + 10, yb + wy - 30, xb + wy - 10, yb + wy - 30, TFT_DARKGREY);
  // kresleni zbytku tlacitek
  drawButton(&buttonStorno); // nakresli tlacitko
  drawButton(&buttonUlozit); // nakresli tlacitko
  //kresleni rozliseni cidel
  tempResolution = EEPROM.read(resolutionAdd); // naplneni pomocne promenne
  rozliseni(); // zobraz rozliseni
}
//------------------------------------------------------------------
// kresleni rozliseni cidla
void rozliseni() {
  char text[10]; // priprav promennou pro text
  itoa(tempResolution, text, 10); // preved int na char
  tft.fillRect(buttonUP.x + 80, buttonUP.y, buttonUP.width, buttonUP.width, TFT_WHITE); // vycisti plochu pro kresleni
  tft.drawCentreString(text, 120, buttonUP.y + (buttonUP.width / 2) - 10, 4); // zobrazeni textu
}
//------------------------------------------------------------------
// stranka pro vyber cidla
void vyberCidla() { // stranka pro vyber cidla
  stranka = 4; // nastaveni cisla stranky
  tft.fillScreen(TFT_WHITE); // vycisti plochu
  tft.drawCentreString("VYBER CIDLA", 120, 10, 4); // zobrazeni textu
  drawButton(&buttonZpet); // nakresli tlacitko
  hledaniDS18B20(); // vyhledej a zobraz pripojena cidla
}
//------------------------------------------------------------------
// precte teploty ulozenych cidel
void cteniTeplot() {
  byte data[12]; // lokalni prommena
  byte address[8]; // lokalni prommena
  byte count; // lokalni prommena
  byte resolutionDS;; // // lokalni prommena
  uint16_t tmpResolution; // lokalni prommena
  uint16_t temp; // lokalni prommena
  // napln promenne
  resolutionDS = EEPROM.read(resolutionAdd); // nastav rozliseni cidla
  tmpResolution = (resolutionDS - 9) * 32; // nastav promennou
  if (resolutionDS == 12) temp = 127; // 12 bit res, 750 ms
  else if (resolutionDS == 11) temp = 95; // 11 bit res, 375 ms
  else if (resolutionDS == 10) temp = 63; // 10 bit res, 187.5 ms
  else temp = 31; // 9 bit res, 93.75 ms
  // vypni Onewire (pro parazitni napajieni
  ds18B20.depower();
  // precti teploty a uloz je do promennych
  for (int id = 0; id < numberOfSensors; id++) { // nastav odresu EEPROM cidla
    count = 0; // resetuj count
    for (int i = cidlaDS_i + (id * 8); i < cidlaDS_i + (id * 8) + 8; i++) { // precti adresy
      address[count] = EEPROM.read(i); // precti adresy
      count++; // zvys count o 1
    }
    ds18B20.reset(); // resetuj nastaveni oneWire
    ds18B20.select(address); // vyber adresu aktualniho cidla
    ds18B20.write(0xBE); // cti zasobnik cidla
    for (int i = 0; i < 9; i++) { // precti prvnich 9 bitu, bez CRC kodu
      data[i] = ds18B20.read(); // napln promennou
    }
    if (address[0] == 255 || data[0] == 255) teplota[id] = NULL; // kdyz neni cidlo ulozeno, nebo nejsou data k dispozici
    else { // jinak
      if (data[4] != temp) { // kdyz neni nastaveno pozadovane rozliseni
        ds18B20.reset();
        ds18B20.select(address);
        ds18B20.write(0x4E);         // zapis do zasobniku
        ds18B20.write(0x00);            // TL
        ds18B20.write(0x00);            // TH
        ds18B20.write(tmpResolution);         // Nastav nove rozliseni
        ds18B20.write(0x48);         // kopiruj zasobnik
        ds18B20.reset();
      }
      int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
      teplota[id] = (float)raw / 16;
    }
  }
  povolCteniTeplot = false;
}
//------------------------------------------------------------------
// spusti teplotni konverzi cidel
void spustKonverzi() {
  casCteniTeplot = millis(); // nastav novy cas cteni
  ds18B20.reset(); // resetuj nastaveni oneWire
  ds18B20.write(0xCC); // nastav konverzi pro vsechny cidla
  ds18B20.write(0x44); // start interni konverze teploty
  povolCteniTeplot = true;
}
//------------------------------------------------------------------
// hleda adresy teplotnich cidel
void hledaniDS18B20() { // hleda adresy teplotnich cidel DS 18B20
  byte address[8];
  byte id;
  char text[40]; // pomocna promenna pro zobrazeni textu
  int yText = 40; // promenna pro umisteni textu
  int py = 27; // promenna pro odstup textu
  ds18B20.reset_search(); // resetuj hledani
  if (ds18B20.search(address)) { // hledej adresy
    for (id = 0; id < numberOfSensors; id++) { // zapis data do displeje
      String stringText;
      for (byte i = 0; i < 8; i++) { // precti a zobraz adresy
        stringText += address[i], DEC;
        if (i < 8 - 1) stringText += ",";
      }
      stringText.toCharArray(text, stringText.length() + 2);
      tft.drawString(text, 10, yText + (py * id), 2); // zobrazeni textu
      if (!ds18B20.search(address)) {
        ds18B20.reset_search();
        break;
      }
    }
  }
}
//------------------------------------------------------------------
// zapise vybranou adresu do EEPROM
void zapisAdresDS18B20(byte count) {
  byte address[8];
  if (ds18B20.search(address)) { // ksyz je adresa k dispozici
    for (byte id = 0; id < 8; id++) { // projdi data do count
      if (id == count) { // kdyz je id adresy rovno stisknutemu tlacitku
        for (byte i = 0; i < 8; i++) { // zapis adresy
          EEPROM.write(cidlaDS_i + (IDmistnosti * 8) + i, address[i]); // uloz hodnotu do EEPROM
        }
        break; // ukonci hledani
      }
      if (!ds18B20.search(address)) { // kdyz nejsou k dispozici zadne adresy
        ds18B20.reset_search(); // resetuj hledani
        break; // ukonci program
      }
    }
  }
}
//------------------------------------------------------------------
// funkce pro smazani adres cidel
void smazCidla() { // smazat vsechna cidla z pameti EEPROM
  for (byte id = 0; id < (numberOfSensors * 8) + 8; id++) { // projdi vsechny adresydata do count
    EEPROM.write(cidlaDS_i + id, 255); // uloz hodnotu do EEPROM
  }
}
//------------------------------------------------------------------
// funkce kresleni tlacitka
void drawButton(struct defineButton *b) {
  int xText; // pozice textu
  int yText; // pozice textu
  //------------------------------------------------------------------
  tft.fillRoundRect(b->x - 1, b->y - 1, b->width + 2, b->height + 2, 10, TFT_BLACK); // zobrazeni obrysu
  tft.fillRoundRect(b->x, b->y, b->width, b->height, 10, b->color); // zobrazeni tlacitka
  //------------------------------------------------------------------
  xText = b->x + (b->width/2); // urceni pozice x pro zobrazeni textu
  //------------------------------------------------------------------
  if (b->font == 4 ) yText = (b->y + (b->height / 2)) - 10; // urceni pozice y pro font 4
  else if (b->font == 2 ) yText = (b->y + (b->height / 2)) - 8; // urceni pozice y pro font 2
  else yText = (b->y + (b->height / 2)) - 3; // urceni pozice y pro font 1
  //------------------------------------------------------------------
  tft.drawCentreString(b->text, xText, yText, b->font); // zobrazeni textu
}

I když je poctivě okomentovaný, pojďme si ho popsat. Na úvodní stránce se zobrazují teploty jednotlivých místností. Ke každé místnosti lze přiřadit konkrétní čidlo, které se uloží do paměti EEPROM. Také lze nastavit rozlišení čidel, které se také ukládá do paměti EEPROM. Je tam ještě funkce, která všechna čidla z paměti vymaže. Program zobrazuje pouze uložená čidla. Po zapojení budou všechny teploty v hodnotě NA.

Jak to funguje

Po načtení nezbytných částí v úvodu programu, nám v hlavní smyčce běží pouze dvě části, kontrolujeme zda není stisknuto nějaké tlačítko a pak jednou za 5 vteřin spouštíme čtení teplot a jejich aktualizaci na displeji. Pokud stiskneme tlačítko, zobrazíme se nám požadovaná stránka. Pro vytvoření tlačítek je použito pole struct, protože se některá tlačítka opakují, ušetříme tak místo.

Při stisku výběr čidla se nám otevře stránka s výběrem místnosti. Po stisku požadované místnosti program otevře stránku výběr čidla, prohledá sběrnici a vypíše adresy všech dostupných čidel. Po stisku vybraného čidla, uloží adresu čidla na pozici, která odpovídá pozici místnosti a to odpovídá pozici v poli teplot. Snadno tak při čtení víme, které čidlo patří které místnosti. Samozřejmě jedno čidlo můžete přiřadit více místnostem.

Při stisku smazat čidla program projde všechny adresy EEPROM a uloží zde hodnotu 255.

Při stisku nastavení rozlišení si uloží nastavené rozlišení z EEPROM do proměnné, kterou tlačítky měníte v rozsahu 9-12. Při stisku ulož, zapíše hodnotu do EEPROM.

Měření teplot probíhá tak, že jednou za 5 vteřin se odešle příkaz všem čidlům ke konverzi teploty. Pak se cyklicky kontrolují čidla, zda mají připraveny teploty ke čtení. Pokud ano, program volá čidla v pořadí jak jsou uloženy v EEPROM. Pokud není čidlo uloženo, nebo data nejsou k dispozici, uloží do proměnné teplota hodnotu NULL. Pokud souhlasí rozlišení, uloží teplotu do proměnné. Pokud ne, spustí část pro nastavení nového rozlišení. Nové rozlišení je tedy k dispozici až při dalším čtení.

Závěr

Máme program co nám ušetří práci při programování. Takto můžete kompilovat v podstatě cokoliv a provádět údržbu systému bez nového programování. Přitom naprogramovat to není tak těžké.

I když nám hlavně displej zabírá mnoho místa, stále je ho i v UNO dost na program pro spínání a ukládání hodnot. Zbylo nám 11 volných pinů. Klidně to stačí na ovládání topení až v 5 místnostech, 3 výstupy si necháme na kotel, 2 na hodinový modul a 1 na SD modul.

Příště se podíváme na práci s časem, konkrétně hodinovým modulem a mimo jiné si ukážeme jak ho přes displej nastavit.

JB

jaroslav.bohac@arduinotech.cz

Přidat komentář

Sečti jedničku a dvojku

Zvýrazněné položky jsou povinné.


TOP produkty

Arduino DUE

Arduino DUE
696 Kč s DPH

Arduino MEGA2560

Arduino MEGA2560
424 Kč s DPH

Kontakt

Ing. Petr Foltýn
Kunčice pod Ondřejníkem 814, 73913
TOPlist